Tietosuojakäytäntö

Ekokarelian y-tunnus 2789343-5 verkkokauppa realisointikarelia.fi kotisivulla, käsittelee asiakkaan toimittamia henkilötietoja, jotka täyttävät ja vahvistavat käyttöehtojen, sähköisten tilausten ja toimitusten käsittelyn sekä tarvittavan tiedonvälityksen lain edellyttämän ajan kuluessa.

Yleiset säännökset

1. Henkilötietojen rekisterinpitäjä, joka noudattaa GDPR - asetusta(jäljempänä „asetus“) on Ekokarelia Oy, Y-tunnus 2789343-5, (jäljempänä „Rekisterinpitäjä“)

2. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ovat: sähköposti: info@realisointikarelia, puh.: 044 3073352

3. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

Henkilötietojen lähde

1. Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan suostumuksella saamiaan henkilötietoja, jotka on kerätty sopimuksella verkkokaupan sähköisen tilauksen hankkimiseksi ja täyttämiseksi sekä palvelujn tuottamiseksi.

2. Rekisterinpitäjä käsittelee vain asiakkaan tunnistetiedot ja yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä osto- ja palvelusopimuksen täyttämiseksi.

3. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lähetys- ja kirjanpitotarkoituksiin, palvelujen tuottamiseen sekä sopimuspuolten tarvittavan tiedon välittämiseen lain edellyttämän ajan verran. Henkilötietoja ei julkisteta eikä niitä siirretä muihin maihin.

Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:

1. Kotisivun rekisteröinti GDPR:n luvun 4 jakson 2 mukaisesti.

2. Asiakkaan luoma sähköinen tilaus (nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero).

3. Noudattaa asiakkaan ja rekisterinpitäjän välisestä sopimussuhteesta johtuvaa lakia ja määräyksiä.

4. Henkilötiedot ovat välttämättömiä osto- ja palvelusopimuksen täyttämiseksi. Sopimusta ei voida tehdä ilman henkilökohtaisia tietoja.

Henkilötietojen tallennuksen kesto

1. Rekisterinpitäjä tallentaa henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisestä sopimussuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi ja kolmen vuoden ajan sopimussuhteen päättymisen jälkeen.

2. Rekisterinpitäjän on poistettava kaikki henkilökohtaiset tiedot henkilötietojen säilyttämiseen tarvittavan ajan kuluttua.

Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa.

Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:

  • Webnode AG (verkkokauppajärjestelmä)
  • Rahtiyhtiö
  • Google Analytics (kotisivun analytiikka)

Asiakkaan oikeudet

Asetuksen mukaisesti asiakkaalla on oikeus:

1. oikeus tutustua henkilötietoihin

2. oikeus henkilötietojen oikaisuun

3. oikeus henkilötietojen poistamiseen

4. oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

5. oikeus tietojen siirrettävyyteen

6. oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen: info@realisointikarelia.fi 

7. oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle, jos epäillään asetuksen rikkomista.

Henkilötietojen turvallisuus

1. Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi.

2. Rekisterinpitäjä on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen tallennustilojen turvaamiseksi, erityisesti varmistanut pääsyn tietokoneelle salasanan avulla, käyttänyt virustentorjuntaohjelmistoa ja ylläpitänyt tietokoneita säännöllisesti.

Loppusäännökset

1. Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla realisointikarelia.fi tai hyväksymällä palvelusopimuksen asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti

2. Asiakas hyväksyy verkkokaupatilauksessa nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa. Palvelujen tuottamisessa asiakas hyväksyy nämä säännöt hyväksymällä tarjouksen.

3. Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.

Nämä säännöt tulevat voimaan 26.12.2019.