Tumbler, Kartio, Kaj Frank, Iittala

Out of stock

Height 8 cm. Tumbler. Kartio. Designed by Kaj Frank, Iittala.

20.00 €