Vase. Stellaria. Tapio Wirkkala. Iittala.

Out of stock

Height 17 cm, diameter 26 cm. Bowl. Stellaria. Design by Tapio Wirkkala. Iittala.

Condition - Good

70.00 €